Caligo

44 teksty – auto­rem jest Ca­ligo.

Niebo spadło mi na głowę. Różowe chmur­ki musnęły mój po­liczek, a słońce de­likat­nie dot­knął nos. Niebo spadło mi na głowę. To bolało. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 26 kwietnia 2013, 23:34

Dawna rzeczywistość

Wszys­tko ta­kie in­ne, ta­kie dziw­ne, ta­kie obce.
Two­ja twarz nie różni się niczym od światła jupiterów,
jest ta­ka sa­ma jak te prze­rek­la­mowa­ne świata, nie znam jej.
Noc­na lam­pka nie będzie tak zmysłowa
Liść puszczo­ny na wietrze [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 10 września 2010, 01:10

Niektóre mo­men­ty tyl­ko cisza będzie w sta­nie zrozumieć... 

myśl
zebrała 33 fiszki • 5 września 2010, 23:59

Sta­ra miłość rdze­wieje.
Rdzą jest sentyment. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 29 lipca 2010, 02:15

Zasnąć z no­sem wet­kniętym w je­go policzek
Zam­knąć po­wieki czując pod pal­ca­mi je­go bi­cie serca... 

myśl
zebrała 15 fiszek • 22 lipca 2010, 02:56

Bar­dziej od bólu ja­ki możesz mi za­dać boję się cier­pienia ja­kiego możesz doświad­czyć ode mnie... 

myśl
zebrała 19 fiszek • 17 lipca 2010, 22:57

Ładując się w jed­no gniaz­do żmij w dru­gie, sa­ma się żmiją staję... 

myśl
zebrała 12 fiszek • 6 lipca 2010, 02:32

Cały świat pod klik­nięciem myszki... 

myśl
zebrała 15 fiszek • 4 lipca 2010, 23:33

Myślisz, że miło jest mi za­sypiać z myślą, że staję się chłodną i zimną ko­bietą? Nie.. ale tak jest mi le­piej.. wma­wiam so­bie, że Two­je słowa nie zra­nią tak wyt­rzy­małego lodu. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 30 czerwca 2010, 01:08

Nie ha­muj go, bo zat­rzy­masz. Niech połamie no­gi na włas­nych doświadczeniach... 

myśl
zebrała 19 fiszek • 28 czerwca 2010, 22:16

Caligo

Caligo

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność